Formulera frågor till en undersökning

När du formulerar en undersökning har du två mål att sträva efter, att den svarande förstår vad du frågar efter och att alla svarande förstår frågan på samma sätt. Här följer några konkreta saker du kan tänka på för att ställa bra frågor.

Håll undersökningen kort

Folk är mer benägna att svara på en kort enkät än en lång enkät. För att få så många som möjligt ska svara, bestäm exakt vad det är du vill veta och håll dig till det. På så sätt undviker du dessutom att andra frågor distraherar den svarande och influerar svaren. Dessutom tråkar du inte ut den som svarar på din enkät.

Börja med det viktiga, och det roliga

Se till att undersökningen känns relevant och intressant så tidigt som möjligt för att öka svarsfrekvensen. Den svarande har dessutom mer energi i början av enkäten, vilket ger mer genomtänkta svar.

Ha en logisk följd

Gå från generellt till specifikt när du ställer dina frågor. På så sätt undviker du att detaljer påverkar hur den svarande ställer sig till helheten. Ett hotells kundundersökning borde alltså först fråga sina kunder vad de tycker om hotellet i sin helhet och sedan gå in på detaljer gällande service, inredning och mat för att undvika vinklade svar.

Skriv enkelt

Ordval och grammatik ska vara så enkelt som möjlig. Undvik ord som kan tolkas på olika sätt, dubbla negationer och klurig terminologi. Fråga dig själv om frågan kan förstås på fler än ett sätt.

Undvik ledande frågor

Om du undersöker svenskars bilköp fråga då inte ”Vilket bilmärke skulle du helst köpa?” utan fråga först om de alls vill köpa en bil. Undvik att influera den svarande.

Använd svarsalternativ när möjligt

Frågor med fritext-svar tenderar att få färre och mindre genomtänkta svar än frågor med färdiga svarsalternativ. Men även om svarsalternativen begränsas så är du garanterad att få in fler svar och slipper dessutom analysera trender i stora mängder fritext. Nyckeln är att identifiera och använda de mest relevanta svarsalternativen. Vill du ge den svarande möjligheten att svara något annat än förvalen kan du inkludera en kort textruta under ”Annat”.

 

Speak Your Mind